Skip to content

دانشگاه ها

دانشگاه حاجت تپه

در تاریخ ۲ فوریه ۱۹۵۴ اولین دانشکده این دانشگاه توسط...

دانشگاه بیرونی

هدف از تاسیس این دانشگاه پرداحتن به مطالعات علمی و ...

دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت اولین دانشگاه غیر انتفاعی در ترکیه، در ۲۰ اکتبر ...

دانشگاه بوغازایچی

از چشم انداز های مهم این دانشگاه پیشرو بودن در ..

دانشگاه مدنیت

دانشگاه مدنیت یکی از بهترین دانشگاه های ...

دانشگاه آتاتورک ارزروم

دانشگاه آتاتورک ارزروم یکی از بهترین دانشگاه های ...

دانشگاه کوجالی

دانشگاه کوجالی از جمله دانشگاه هایی می باشد که...

دانشگاه دوکوزایلول

دانشگاه دوکوزایلول در سال 1361 در غرب کشور ..

دانشگاه سابانجی

دانشگاه سابانجی یکی از دانشگاه های خصوصی شهر استانبول...

دانشگاه اژه

دانشگاه اژه اولین دانشگاه تاسیس شده در شهر ازمیر...

دانشگاه قاضی عثمان پاشا

دانشگاه قاضی عثمان پاشا

دانشگاه قاضی عثمان پاشا در سال ۱۳۷۱ شمسی در شهر...

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر

دانشگاه کاتب چلبی در سال ۲۰۱۰ در شهر ازمیر...

دانشگاه باندیرما

دانشگاه باندیرما

شهر باندیرما در شمال غربی کشور ترکیه قرار ...

آزمون SAT

مشاوره آزمون SAT و تضمین کسب رتبه بالای ۱۵۰۰ در آزمون و قبولی دانشگاه های دولتی ترکیه

مشاهده جزییات